Logo, generaliserende oriëntatie

Als psychologische grondslag zien we een verwijzing naar de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski, deze theorie veronderstelt dat we als mensen kunnen groeien om zodoende steeds meer inzicht in het leven te verwerven. Dabrowski onderscheidt vijf niveaus van ontwikkeling, een vooral emotiegedreven proces van vallen en opstaan, van klimmen en dalen, van strijd en loslaten, van scheeftrekking, vastroesten, overstijgen, integreren, meningsconflict, manipulatie en diens meer. Dit proces kunnen we ook herleiden naar drie niveaus, gaande van (1) egocentrisch naar (2) etnocentrisch en (3) wereldcentrisch, elk van deze niveaus kent haar specifieke eigenschappen die wederkerig tot veel conflict kunnen leiden. Veel andere werken verwijzen naar – zij het in andere termen omschreven – hetzelfde groeipotentieel, belangrijk is de (h)erkenning en/of a priori aanvaarding van deze groeiprocessen waardoor we meer vat kunnen krijgen op zowel individuele als maatschappelijke problemen.

Lees verder

Advertenties

Drama in beeld, visieschetsen